Отпушване на шахти – Канал Техник е винаги на разположение при аварийни ситуации

профилактика на шахта

Изградените канализационни системи са обект на сериозна експлоатация. За да протича нормално функционирането на канализацията обаче няма как да не сте забелязали, че има по пътната инфраструктура изградени различни като размер шахти. Ролята на шахтите е изключително отговорна, тъй кат оня тях се възлага работата по отводняване при проливни дъждове, отичане на каналната вода от жилищните сгради и индустриални производствени обекти и т.нат. Шахтите представляват ревизионни депа, които дават възможност за достъп до канализационната система при потенциални аварии и повреди. Малцина знаят, че редовната профилактика на шахтите е превенция срещу…

Прочетете повече