Покупка и монтаж на водомер – защо да ги възложите на лицензирана ВиК фирма

нов водомер

Ако и вие сте получили уведомление от Софийска вода АД, че е изтекъл срока на експлоатиране на старите водомери и е насрочен етап за цялостна подмяна на измервателните уреди в жилищния блок то със сигурност възникват редица въпроси. За много абонати това е повод да се разделят с конкретна сума пари, но всъщност не бива да сте толкова черногледи, защото в крайна сметка не се знае остарелите и амортизирани водомери как отчитат и дали не повишават сметките ви за вода, които ежемесечно се налага да плащате. В това е причината на определен интервал от време да се извършва такава смяна на водомерите в жилищните сгради в София. Целта е абонатите да плащат коректно отчетени потребления както и дружеството да не търпи огромни загуби поради същата причина.

Ангажимент за домакинствата

След получаване на уведомлението за подмяна в срок на старите водомери с нови етажната собственост на жилищните сгради провеждат общо събрание, на което се обсъжда реда и избора на фирма, която да проведе за всеки апартамент съответната услуга. Наистина в такива случаи е важно да отбележим това, че когато се прави комплексно и целенасочено провеждане на монтирането на нови водомери това пести доста разходи. Наемането на фирма за покупка и монтаж на водомери София се провежда в три етапа:

  • Събиране на оферти;
  • Одобрение на офертата с най-добри параметри и условия от етажната собственост;
  • Сключване на договор с избраната фирма.

Много важен е всеки един от етапите и ангажимента на домакинствата както и ръководните органи на етажната собственост е да се фокусират върху такива оферти и изпълнители, които разполагат с валиден лиценз, разполагат с достатъчно опитни водопроводчици и освен това са утвърдени и се ползват с висока репутация. Характерно за подбора на фирма, провеждаща такива услуги в София е това, че онези които имат лиценз и са сключили договор за провеждане на водопроводни услуги, касаещи водомерите са напълно наясно с изискванията към покупката на съответния вид водомери.

Ще отворим една скоба и ще ви кажем, че не всички водомери на пазара могат да бъдат монтирани в апартамента ви. Софийска вода АД си има специални критерии за покупка на водомери, които следва да бъдат с дистанционно отчитане и възможност за свързаност със софтуера за отчитане от разстояние на дружеството.

Ангажименти на екипите, извършващи монтаж на водомерите

След като сте свършили ангажимента си като част от домакинствата от етажната собственост и сте избрали фирма, която отговаря на условията за наличие на лиценз, предоставяща добра цена и покриваща критериите за добри условия, и коректност следва да възложите реалния ангажимент за покупка и монтаж на новите водомери в жилищния блок в София.

монтаж на водомер

Работата на избраната фирма стартира с покупката на правилните водомери. Споменахме, че дружеството доставчик на вода за битови нужди в София си има строго определени правила за характеристики, на които трябва да отговарят новите измервателни уреди. И тъй като водопроводчиците са наясно с тях е напълно логично да им възложите и изпълнението на покупка на водомерите. След като вече са осигурени новите водомери за всяко от домакинствата е време да се започне и с монтажа.

През няколко фази преминава монтирането на нов водомер. Но това, че ще ги формулираме в списък не означава, че са нужни дни и седмици за това. Вероятно ще се изненадате от това, че реално терапията по монтаж на водомер се структурира в рамките на не повече от 20-30 минути, което на практика предполага, че в блок с два входа и 24 апартамента за ден два в зависимост от броя на водопроводчиците, ангажирани с подмяната ще бъде финализирана услугата.

Етапи на подмяна на стар водомер с нов:

  • Демонтиране на стар водомер;
  • Съставяне на приемо-предавателен протокол с отстранена пломба и номер на водомер, както и моментните показания на уреда;
  • Почистване на изводите на тръбите;
  • Монтаж на водомер;
  • Тестване;
  • Монтиране на пломба и узаконяване с изготвен ППП за номер на нова пломба, както и сериен номер на поставения на домакинството водомер.

Фирмата, която поставя водомерите се ангажира с всичко и за вас отпада необходимостта да разнасяте документация до администрацията на дружеството доставчик. Цялата работа се поема от лицензираната фирма, така че за всяко домакинство това е едно голямо улеснение.

Related posts