За ефективните ползи от външно сензорно осветление

външно осветление със сензор

Подобряването на качеството на осветление в или извън жилищни и търговски сгради днес се приема като едно безспорно удобство. Изключително ефективни системи за такъв вид дейност се предлагат на пазара, а основната идея е да се осъществи пълен контрол върху разходите да осветление и да се ползват само такива уреди, които са ефективни, икономични и работят там където има съответната нужда за това. Когато се избира тип осветление за жилищни и нежилищни сгради както и пространството около тях не бива да се правят компромиси. Обикновено такъв вид инвестиции следва да бъдат правилно разгледани и детайлизирани, тъй като подбора на добри и качествени, използващи минимално количество електрическа енергия прибори създават повод за контрол на разходите.

Как да подобрим осветлението на сградата

 Все по-популярни стават вариантите за използване на сензорно осветление. Това са интелигентни решения, които веднъж монтирани и настроени в съответния режим на работа са много удобни, тъй като осветяват пространството само там където има движение. Така на първо място се пести електричество, а освен това няма нужда да се прави ръчно включване или изключване на осветлението. Минимални разходи и повече удобства – така накратко можем да опишем прилагането и инвестирането в сензори за външно осветление.

Приложимостта на такъв тип сензори е все по-разпространено в жилищни блокове, където стандартното ползване на осветяване се оказва изключително нерентабилно. Независимо, че при включване лампите във входа светват за определен интервал от време то имайте предвид, че електроенергията, която ще използват всички крушки от първия до последния етаж е наистина разход, който реално не е необходимо да бъде плащан. Равносметката показва, че тока, който ще изхарчи сензорната лапма на вашия етаж е минимален, отколкото да се освети входа дори там, където в момента няма такава нужда.

Ето това е основната причина все повече домакинства да избират да заменят стандартното и разходоемко осветление на външни пространства с такова със сензори.  За повече удобство и ниски разходи определено си струва да се инвестира разумно и правилно.

Какви са особеностите  и ползите от осветление със сензор

външно осветление със сензор

Широка гама от продукти се предлагат днес на пазара. Осветителни тела с вграден сензор реагират на всяко движение и съобразно обхвата на видимост автоматично включват и изключват. Сензорите за външно или вътрешно осветление могат да бъдат два вида:

  • Самостоятелно монтирани прибори, които дистанционно управляват осветителните тела. При наличие на движение сензора подава информация на осветителното тяло и то се включва. Тук е важно да се отбележи, че става въпрос за два различни уреда – сензор за движение и осветително тяло, което е свързано към него;
  • Комбинирани. Тук тялото за осветление е с вграден сензор. Изключително важно е да се отбележи, че тези решения са по-предпочитани от живущите в един вход или жилищен блок, тъй като цените на телата са по-достъпни, а освен това са и по-лесни за монтаж.

Въпрос на индивидуална преценка е на какъв вариант бихте се спрели с оглед на това да се сведе до минимум управлението на осветлението от човешка намеса.

Това, което е важно да обобщим за сензорите и телата за осветление, приложими при външни пространства е това, че те са широко приложими там където няма нужда от постоянно осветление. а безспорно ярък пример за това са жилищните многоетажни входове, които генерират изключително високи разходи за електричество.

Самите сензори се включват в момента, в който в обсега им се забележи някакво движение от топлокръвно тяло. Периода, през който осветлението е включено се задава от програматор и той може да бъде в рамките на минута или по-продължително време в зависимост от дължината на коридора или стълбището.

С помощта на професионални сензори за външно осветление имате възможност да настройвате:

  • Продължителността на осветяване;
  • Ъгъла на обхват;
  • Мощност на осветлението.

Related posts