Как се регистрира търговска марка в ЕС?

търговска марка

Тези от вас, които са наясно какво точно представлява търговската марка знаят, че регистрацията на такъв тип собственост има териториални ограничения. Съобразно това къде е регистрирана то обхвата ѝ се отнася именно до съответното място на действие. Днес се предоставя на предприемачите възможността за придобиване на защита и регистрация на търговска марка на общността, която обхваща дълъг списък от държави, които членуват в конвенцията. Какво представлява самия процес и какви права придобивате като собственик на такива права предстои да споделим в днешната тема.

Права

Както при регистрирането на търговска марка с обхват на действие България така и подаването на заявление и придобиване на такъв правен статут ви дава изключителни права върху конкретни отличителни знаци, лого, изображения, форми, модели, опаковки, звуци, изобретения и други стоки и услуги. Разбира се, когато говорим да обхват Общността то тук вече се касае за доста по-голям мащаб от действие на правото ви върху конкретния продукт.

Главното ценно предимство, което получавате като собственик на търговска марка на общността е в това, че териториалното действие обхваща всички 28 членки на ЕС. Тук се спазват единни правила за:

 • Регистрация;
 • Период на валидност;
 • Изисквания към лицата, които подават заявление;
 • Критерии за регистриране;
 • Проучвателни режими;
 • Превенции;
 • Процес за защита при евентуални посегателства и неправомерни действия както и други.

Единен е и органа за защита на интелектуалната собственост, който е позициониран в Аликанте, Испания. На практика всичко това спестява на предприемачите и гражданите на Европейския съюз доста време и бюрократични спънки. Важно е да подчертаем, че за да се справите наистина оптимално бързо, сигурно и експедитивно то определящи се оказват именно услугите на консултантски компании, които извършват представителство и съдействат при изготвяне и подаване на документите за регистриране на търговска марка в Общността.

Всеки ли може да подаде заявка?

лого

Самата процедура по регистриране на марки е тип отворена система. Това дава право на всяко лице без значение от това дали е гражданин на общността или не да подава заявка за Европейска марка. Разбира се има известни ограничения, които са свързани с това, че ако заявителя няма постоянно местожителство в ЕС или неговата стопанска дейност се извършва извън пределите на общността то за да бъде подадена коректната документация той следва да назначи представител.

Необходимо е да се използват услугите на европейски адвокат, който е наясно със спецификата на процедурата и има опита, компетентността за извършването на такъв тип представителство.

Обект на защита като търговска марка могат да бъдат:

 • Знаци;
 • Букви;
 • Цветове;
 • Лога;
 • Словоред;
 • Думи;
 • Форма на продукта;
 • Звук;
 • Услуга и други.

Касае се за такъв тип уникални знаци, които имат за цел да ви отличат от останалите конкурентни брандове. По този начин клиентите се ориентират много по-лесно. Продукта ви е разпознаваем и различим, което ви дава една доста добра конкурентна основа, от която да черпите икономически облаги.

За какъв период от време е защитата на ТМ в Общността?

Няма вечни неща и както у нас така и при търговските марки, които се отнасят до регистрирането им в Европейския съюз има период на валидност на правото ви върху конкретен знак. За ЕС срокът на валидност е 10 години като за първа се счита датата на подаване на заявката.

Важно е да имате предвид, че подновяването и плащането на таксите следва да бъде в срок с оглед на това да можете да запазите правото си да бъде гарантирана защитата на вашия бранд в бъдещ. Необходимо е да бъдат спазени всички етапи за:

 • Подаване на заявка;
 • Проверка за допустимост на подаването на заявката;
 • Публикуване;
 • Опозиции ( случай, че има такива);
 • Издаване на сертификат;
 • Задължения;
 • Следене на дати за предстоящо подновяване и други.

За да не пропуснете важни детайли относно правата ви е препоръчително да използвате квалифициран адвокат.

Related posts