Психотест за шофьори бургас от avtotest2000.com

Удостоверение за психическа годност необходима з професионалните водачи на моторни превозни средства могат да издават лицензирани за това лаборатории. Самият изпит се провежда по специално предписани законови правила, неспазването на които води до санкции както за лабораторията така и за кандидатите. Аvtotest2000 психотест за шофьори Бургас предлага услугата за водачи както следва: шофьори на таксита, лица извършващи обществен транспорт или на товари с категории С,СЕ,Д,ДЕ, трулейбусни и трамвайни водачи, при отнемането на контролните точки от талона на водача също се изисква курс психотест(отнемане поради употреба на алкохол), на такъв подлежат и комисиите имащи право да провеждат изпити за придобиване на правоспособност и други.

В avtotest2000.com психотест за шофьори Бургас следва да се запишете чрез контактната форма или на посочените в сайта ни телефони. Целта на изследването е да се определи дали кандидата има нужните качества и стабилност да извършва такъв вид дейност.  Самото изследване протича в няколко етапа. Първият е тестова част, при която кандидата попълва изпитната бланка. Целта е за определено време да се определи реакцията му, внимание, мислене, памет  спрямо въпросите които са зададени. Следващият етап е развиване на казуси, които целят да установят самоконтрола при създали се ситуации, както и адекватното поведение на водача. Казусите дават реална преценка за отговорността и това дали кандидата е достатъчно дисциплиниран. Следващото изследване цели да се установят бързите реакции на кандидата. Тук се използва специална апаратура, която със светлини и звукови сигнали атакува възприятията на водача. Правилната намеса от негова страна, адекватност и сръчност се определят с този трета част от изпита. Аvtotest2000.com разполага с модерна лаборатория, в която се провежда и последната четвърта част от изпита за психотест за шофьори Бургас, а именно беседата с психолога. Дори и водача да е преминал предните етапи ако тук психолога прецени , че той не е годен да поеме такава отговорност не се издава удостоверение.

Документите, които кандидатите представят в оригинал са лична карта, шофьорска книжка за да се установи правоспособността му, а за тези на които са отнети правата да управляват постановление за административно нарушение, копие от заповедта .

За да бъдете допуснат до изпит за придобиване на съответната категория правоспособност на управление на моторно превозно средство следва да се подложите на психотест за шофьори, ако сте от Бургас това можете да направите в Автотест2000. Ако първото изследване  е с отрицателен резултат в рамките шест месеца имате право да се подложите на второ, но в същата лаборатория в която е преминало първото такова. При отрицателен резултат и от второто възможността е да се явите в София в Автомобилна администрация отново в рамките на половин година.

Когато успешно сте преминали теста то веднага се издава удостоверение за психологическата Ви годност. За нашата сигурност на пътя законодателя предвижда провеждането на такъв психотест за шофьори. Бъдете отговорни и шофирайте внимателно!

Related posts