Изисквания към автошколите, предлагащи шофьорски курсове от категория С

камиони курс

Наричат категорията С една от най-разпространените. Това е така, защото това е обучение,което се прилага за всякакви моторни превозни средства с тегло над 3.5 тона. Освен това закона позволява и да се добави ремарке, което изисква към С категорията попълнение от абревиатурата Е. За да кандидатствате за курс от категория тип професионална е важно да спазите съответните условия за записване на курс. Тъй като тук вече става въпрос за професионална категория то се изисква и стаж като любител шофьор, който от своя страна се доказва с валидно свидетелство за правоуправление от категория В. книжките за професионални водачи се дават само и единствено при преминаване на курс, след което приключване кандидата държи съответните изпити. И така ако трябва да обобщим основните детайли за курса за който ще се запишете в лицензирана автошкола категория с  то определено ще започнем с теоретичното обучение. имайте предвид, че придобиването на книжка от категория Ц дава право на водача да шофира и ТКТ.  Правоспособността дава възможност за реализация в селскостопанския сектор, така че не подценявайте възможностите, които ви дава този вид обучение.водачи на тежкотоварни автомобили

Автошколите, които дават шанс на притежателите на категория В да надградят своите знания и да се развият професионално в шофьорската професия наистина не са много. Причините за това са l наличието и поддържането на автопарка, който е нужен за качественото обучение на шофьорите. Имайки предвид, че непрекъснато автомобилите и тежкотоварните превозни средства се подобряват откъм техническо естество е логично и автошколите да могат да предоставят наистина ефективна услуга, която е съобразена с новаторските и съвременни системи. Естествено това не е никак евтино и само най-добрите биха могли да отговорят на тези условия. Именно поради това можем смело да кажем, че конкуренцията отсява тези, които не са много атрактивни и като гъвкави условия като по този начин кандидат професионалните шофьори успяват да се доверят само на автошколи, които действително са доказани в сектора.

За да се предостави услугата шофьорски курс от категория С трябва на първо място автошколата да е получила лиценз за упражняване на такава дейност. Редица условия като квалифицирани кадри, зали за обучение, товарни автомобили за обучение са само част от предизвикателствата, които стоят пред автошколите. Сещате се, че никак не лесно да се предостави една такава услуга и тя да е качествена и съобразена с държавните регламенти. Освен това що се отнася до самото обучение като едно от най-отговорните се изисква и стриктно спазване на минималния хорариум от часове, които са предвидени по съответния курс от категория С. за да могат да бъдат изобщо допуснати до обучение кандидат – професионалните шофьори трябва да притежават шофьорска книжка от категория В и освен това да имат навършени 21 години. Това са чисто технически условия, на които всеки курсист следва да отговаря. Другото изискване е за минимум основно образование, като се има предвид, че лицето е завършило курс категория В то е логично да е представило документ , който удостоверява неговия образователен ценз. Разликата  по отношение на документалната част от курсовете от А и В категории е в задължителното преминаване на курс психотест. Това е не точно курс, а оценка на психическото състояние на водача, което гарантира неговото адекватно поведение на пътя. Тъй като става въпрос за професионална дейност удостоверението за психотест се изисква още преди да предприемете самото обучение. по този начин можете да бъдете сигурни, че няма да се наложи да заплатите определена сума, а поради това че не сте получили положителен резултат на психотеста да се отложи получаването ви на шофьорска книжка. Освен това имайте предвид, че при скъсването на психотеста имате възможност да се явите отново на изпит след шест месеца. Прави впечатление, че тук сроковете никак не са кратки, но самото естество на курса категория С изисква много високо ниво на компетентност.

Обучението в автошколите по Ц категория шофьорски курс се провежда в два основни модула. Теоретичния е с продължителност 14 часа и се състои в това да се разгледа подробно тежкотоварното превозно средство, неговите характеристики, възможности и други технически данни, които са свързани с неговото управление. След теоретичния изпит курсиста подлежи на изпит, който е единствено във писмена форма. Провежда се под формата на тест, който се избира от база данни на случаен принцип. Тъй като компютърен софтуер подбира тестовите варианти то не може да се предвиди кой от всички възможности би могла да се падне. Затова е важно да сте много добре запознати с теоретичния материал за да можете да се вместите в минималния допустим брой наказателни точки. Тъй като изпитните въпроси а 30 и всеки от тях има определен брой точи, които дава за вере отговор то максимума, който можете са съберете е 66 точки. За да успеете да получите ДА е нужно да имате поне 57 на брой точки, което означава, че не се допускат повече от 9 наказателни точки. Практиката се състои от повече часове като хорариум и те се разпределят в практика на полигон и в градски условия. Общия брой часове обаче не би трябвало да е па-малък от 20 часа. За по-неопитнитекурс категория С водачи и тези, които не изпитват прекалено голяма сигурност часовете могат да бъдат увеличени. Разбира се всичко е по договорка с инструктора и автошколата. Въпрос на индивидуални преценка и възможности от страна на двете страни е да се предвидят допълнителни и достатъчно на брой часове, с които да се гарантира, че курсиста ще може да усвои маневрите и тънкостите на управлението на тежкотоварно моторно превозно средство. Приключването и на практическия модул отново подлежи на изпит, който се провежда в последователността на самото обучение. Изпитната комисия провежда изпит за да установи маневрите, които курсиста може свободно да прави на полигон и след това се провежда препитване и в градски условия. Затова е важно да изберете автошкола с опитни и отговорни инструктори които да предложат много добра основа, която да ви помогне в бъдещата ви практическа дейност.

 

 

Related posts