Видове транспортни застраховки

въздушен транспорт

Застраховките, които се представят от застрахователите като транспортни се отнасят за покриване на рискове, които свързваме с превозването на различни стоки и товари. Товарите логично се транспортират в превозни средство, което предполага, че има потенциална опасност от възникване на ПТП, при което товара да бъде частично или цялостно увреден и унищожен. За да бъде наистина полезна една транспортна застраховка е важно какви рискови покрива. Оказва се, че не са малко и непокритите, което всъщност е в ущърб на собственика на товара. Знаете ли, че например при неправилно опаковани товари се оказва, че застрахователя може да откаже поемането на отговорност и да абдикира от изплащането на щета. Така, че когато ви предстои сключването на транспортни застраховки бъдете бдителни и внимавайте каква полица подписвате.

товари

Ето част от рисковете, които не се покриват от застрахователните дружества:

  • Транспортиране на контрабандни стоки и произтичащите рискове от това. Ако например има групаж с контрабандни стоки и ваш напълно законов товар, то е твърде възможно да бъде конфискувано съдържанието в цялото транспортно средство. в случая не чакайте обезщетение за причинените загуби.
  • Прикривани или скрити дефекти на товара, особено в случаите когато става въпрос за стоки, изискващи специален режим на транспортиране.
  • Неподходяща опаковка и подредба на товара в превозното средство.

Времетраене на транспортните застраховки. Правилото тук е за сключване на полица за конкретния товар. В зависимост от това колко време е нужно за товарене, превозване, разтоварване и складиране на товара до крайната му дестинация то транспортната застраховка може да се сключи както за кратък период от време, така и за по-дълъг.

Едни от най-разпространените транспортни застраховки са така наречените КАРГО. Сключването на тази застраховка цели да обезщети собственика на товара от потенциалните вреди, които могат да бъдат причинни по време на транспортирането им. Почти няма ограничение за вида товари, които могат да бъдат обект на застраховането, както и от това дали се превозват с летателни апарати, кораби или сухопътен транспорт. Освен основните рискове, които се застраховат тук собствениците на товара могат да изберат и специални клаузи, които да са свързани със спецификата на стоките и товарите обект на застраховането.

Освен Карго транспортните застраховки има и такива, които са отговорност на превозвача. Този вид застраховане се базира на международната конвенция за автомобилни превози или още известна като Конвенция CMR. Следващ вид транспортна полица може да бъде и застраховка отговорност на спедитора. Тези рискове предвиждат покриването на загуби, които са причинени от действието или бездействието от страна на спедиторската компания. Такива са небрежност и погиване на стоките при неправилно съхранение, неточности при определяне на маршрута, забавяне и други.

Related posts