За модерно земеделие и намаляване на производствените разходи – гаранция с култиваторите на MASS

прикачен инвентар

Поддържането на почвата рохкава, аерирана, добре почистена от всякаква плевелна растителност е сред основните ангажименти на стопаните. Всеки опитен земеделец ще потвърди, че няма как без качествена обработка и спазване на препоръчителния агротехнически план на сезонните мероприятия да очаквате добри добиви, качество на продукцията и рентабилност. Именно затова днес ще представим прикачен инвентар, който заема толкова висока роля в почвените обработки  и земеделските стопани разчитат на неговата помощ в своята нелека работа.

Култиваторите – пръв помощник на земеделците

Много са начините, с които може да бъде обработвана почвата, но има прикачен инвентар, който през последните две – три десетилетия наистина се превърна в основен рентабилен източник за качествена почвена обработка. Такъв ни предлага и българския производител MASS.bg – култиватор, гарантиращ на стопаните висока ефективност, рентабилност и осезаемо подобряване качеството на реколтата. От MASS залагат не на консервативната оран, а на лекотата, бързината и намаляването на производствените разходи при обработката на почвата преди или след оран, по време на вегетация на растенията, цъфтеж при трайните насаждения и т.нат. Използването на култиватор намира широко приложение във всеки етап от предстоящото засяване и подготовка на засяването до прибирането на реколтата.

култиватор

В производствения цикъл на разработване и производство но новите модели култиватори MASS.bg залагат на няколко основни тенденции:

  • Намаляване разхода на гориво при теглещите машини;
  • Ефективност на култивиращия процес;
  • Регулиране на дълбочината на проникване на тялото в почвата;
  • Максимално аериране на почвата;
  • Възможност с един вид култиватор да се провеждат няколко сезонни мероприятия- разораване, плевене, разрохкване, разнасяне на торове и препарати за растителна защита, стърнищно размесване на остатъците и много други;

Независимо от това дали сте зеленчукопроизводители, овощари или сте специализирани в производството на зърнено-житни култури то с култиваторите MASS ще получите максимално улеснение, ефективност и качество при обработките на почвата. На олекотените конструкции на култиваторите осезаемо ще намалите разходите, а с иновативните методи за защита на корпуса на прикачния инвентар ще се изумите от издръжливостта им, без значение какъв тип почви се третира.

Related posts