Ламбда сонда: Каква е ролята ѝ и защо трябва да се образоваме

Шофирането е емоция! Колата може да се превърне в повече от просто машина. За да я обгрижвате правилно и да се радвате дълго време на вярната й служба, добре е да сте наясно с основните детайли.

Към тях спада и ламбда сонда, за която вероятно сте чували, но не сте наясно напълно с нейната роля.

Къде да я открием

Ламбда сондата е неделима част от двигателите с вътрешно горене. Тя е разположена в изпускателната система и определя съотношението на кислорода в отработените газове. Върху дадените стойности компютърът регулира гориво-въздушната смес.

При някои автомобили има наличие и на втора ламбда сонда. Тя се определя като диагностична и служи единствено за контрол на вредните емисии. Няма отношение към работата на мотора. Ще я откриете зад катализатора.

Тук ще обърнем по–специално внимание на регулаторната ламбда сонда. Когато последната дефектира, разходът се вдига, а същевременно моторът губи мощност. От това следва и увеличаване на вредните емисии.

При усъвършенстването на автомобилите започва прилагането на сензори за отработените газове. Едва тогава става възможна употребата на регулируем катализатор. Така се настройва оптималното съотношение между горивото и въздуха. В резултат имаме добро изгаряне и забележителни постижения в рамките на възможностите на вашия двигател.

Строгите норми за ограничаване на вредните емисии налагат използването на ламбда сонда и при дизеловите двигатели. При тях екстрата е разпознаването на моментите, в които шофьорът не подава газ и прекратяване на процесите от страна на сондата.

Най–общо ламбда сондите могат да се разделят на еднополюсни и широколентови. Първите от своя страна са два вида: циркониеви и титаниеви.

При масово разпространените циркониеви модели външната страна на сондата е изложена на потока на отработените газове, а вътрешната на въздуха от околната среда. Между двете има твърд електролит. При достигане на температура от 300 градуса тя започва да подава кислородни йони. Те се отвеждат до отработените газове. Върху електродите се създава електрическо напрежение.

След процеса се подава изходен сигнал на компютъра за управление на двигателя. Ако гориво–въздушната смес се окаже бедна, напрежението ще бъде под 0,2 волта. Ако пък сместа е богата, напрежението ще е над 0,8 волта.

Именно от оптималното разпределяне на сместа зависят разходът и мощността. Вторият вид сонди вече не се използва.

Разходи за смяна

Цените за нова ламбда сонда могат да варират значително. Като приспаднете и разходите за тяхната подмяна удоволствието може да ви струва от 100 до 900 лв. По отношение на времето няма да изгубите много, защото цялата процедура не продължава повече от 30 минути. Но за по–малко от това ще можете да разгледате предложенията за ламбда сонда от t-auto.

Related posts