Защо да купувате дизелови горива само от лицензиран оператор

дизел

Видовете дизел, които се предлагат в търговската мрежа от лицензирани доставчици са предназначени за използване в различни сфери. Днес ще представим продуктовата гама от дизелово гориво от Дизелор като така можете да намерите правилното решение както за ежедневните си битови потребности така и за осъществяването на различни бизнес дейности. Горивата са необходимост, която реално задвижва икономиката на една държава и без коректни доставки на качествени енергийни ресурси нито една производствена или друг тип сфера не би могла да се осъществи.

Сфери на приложение

За разлика от другите видове изкопаеми горива, които използваме то при дизела се наблюдава асортимент от продукти, които могат да намерят приложение в различни сфери. Сред най-разпространените предназначения се наблюдават:

  • Като ресурс за задвижване на леки и товарни автомобили. Тук вида е известен като Б6. Тази абревиатура не е случайна и тя се отнася до съдържанието на биокомпонент, който позволява намаляване на освободените при изгаряне вредни емисии в атмосферата. Характеризира се с устойчивост дори при – 15 градуса и осезаемо намаляване на разхода от превозното средство;
  • За отопление. Газьола е използвана суровина за отопляване на големи площи, при които има инсталации, които са свързани с парно с радиатори. Рентабилно и калорично е това дизелово гориво, а освен това е и евтино спрямо останали алтернативи;
  • За промишлеността. Браншове като земеделие, пътно строителство, производство на храни, напитки и други сфери използван дизел без биокомпонент за своите дейности. Продукта е значително по-евтин, което е причина да се използва като енергиен ресурс за изпълнение на бизнес целите на съответната компания или сектор.

Използването на качествени енергийни ресурси, съобразени със спецификата на битовите или бизнес нужди е в основата на постигане на реални икономии.

Защо да купувате от доверен доставчик

дизелово гориво

Според българското законодателство право да извършват търговска дейност и да доставят различни видове горива до обектите на своите клиенти имат само компании, които са лицензирани и подлежат на контрола на Министерството на енергетиката. Закупуването на горива от такива оператори реално ви гарантира:

  • Отлични свойства и качества на енергийните продукти;
  • Осигуряване на безопасно транспортиране и спазване на правилата за доставка на опасни вещества;
  • Спазван на сроковете за доставки;
  • Получавате реална, конкурентна оферта за горива с гарантирано качество;
  • Подпомагате развитието на фирми, които не работят в сивия сектор.

Дизелор разполага с най-добри условия за търговия и доставка с петролни продукти на нашия пазар. Ако търсите най-доброто за бита или за своя бизнес то има защо да се възползвате от партньорство с лицензираната компания.

Related posts