Как да изерете кюнци за ефективно отопление през зимата

кюнци ъглови

Работата на някои видове уреди за отопление е пряка свързана с типа на кюнците, посредством които е изградена димоотводната система. Отвеждането на газовете, миризмата и дима е неизбежно, тъй като оставайки в помещението те крият риск за живота и здравето на обитателите на имота, в който се използват. За да се изберат подходящите кюнци – https://www.balkanenergy.bg/category/dimootvodi тук имате на разположение възможността да се запознаете с техните детайли, спецификации и особености. Какво представляват тези компоненти и кои са техните основни качества ще разкрием за вас в днешната публикация. Полезно би било да научите как да подобрите ефективността употребата на камина, котел или печка и как да намалите разхода на гориво до минимум.

Характеристика

Както вече изяснихме това са основни компоненти от всяка една димоотводна инсталация. Те представляват едностенни тръби, които се произвеждат от неръждаема стомана инокс AISI 304. Самата тръбна форма се постига с помощта на специална заварка. За да може да се  осигури възможност за съединяване и постигане на желания път на димоотвода в края на всяка тръба съответно се завършва с мъжка или женска част.

Имайте предвид, че качествените кюнци се изработват по специална технология, която гарантира високото ниво на ефективност и издръжливост на компонентите. Прецизност, внимание и безупречно отношение към всеки един процес, през който преминава направата на кюнци е решаваща затова клиентите да могат да разчитат на димоотвод, който да подобри работата на отоплителния уред. характерни особености, които е необходимо да имате предвид при подбора са:

 • Производител;
 • Издръжливост на основния материал на висока температура;
 • Устойчивост на пристягащите скоби и силиконови уплътнения, които те позволяват пропускане на дим и миризма;
 • За какъв вид уреди са предназначени;
 • Размер и форма.

Независимо от това на какъв отоплителен уред бихте се доверили за отопляването на своя имот то е неизбежно при тези, които освобождават при работа дим, газове и миризма да не се изисква използване на кюнци.

Форма, размер и роля

Може би това е основното, от което е добре да стартирате опознавателния процес относно димоотводните елементи. Кюнците следва да бъдат произведени в съответствие с редица Международни и европейски стандарти, които са пряко свързани с отвеждането на димните газове в атмосферата. Поради това, че става въпрос за уреди, които изискват специално внимание и отношение е не по-малко решаващо и по какъв начин ще бъдат изградени димоотводите и какви варианти за компонентите ще бъдат избрани.

Формата – кое я прави решаваща за димоотвода

По отношение на формата се разграничават:

 • Прави. Известни са още като основни, тъй като на тях се разчита да се осигури максималната дължина, която желаете да достигнете;
 • Ъглови. Задачата им е да променят ъгъла на основните кюнци и да могат да ви позволят да направите завой;
 • Т-образни. Наричат ги още ревизионни. Те се монтират на димоотводи, които са по-дълги и подпомагат самото почистване на инсталацията.

Размери – какво е отношението към ефективността на отоплението

кюнци

Кюнците освен спрямо формата се характеризират и с предложения за различни размери. Тези технически особености се отнасят основно до това каква дължина на пътя на отвеждане на димните газове може да се постигне и за какви видове отоплителни уреди са предназначени.

Размерите при правите могат да бъдат:

 • 50 см;
 • 100 см;
 • Телескопични от 30 до 50 см.

Предлагат се и гъвкави, при които възможност за избиране и на по-голяма дължина, но те са по-ефективни за оборудване на аспирации.

При ъгловите кюнци също има размер и тук ъгълът може да бъде във вариант от 45 или 90 градуса.

Роля

Задачата на кюнците както вече уточнихме е да създадат правилния димоотводен път. Имайте предвид, че когато се касае за ефективно и икономично изгаряне на горивото е особено важно да се вземат предвид:

 • С какво гориво работи уреда;
 • Каква е мощността;
 • Какъв е вида уред – печка, камина, котел.

Всеки един аспект по отношение на избирането дава реално отражение върху отоплението през зимата. Именно поради това е решаващо да се подходи максимално отговорно към тази важна инвестиция.

Related posts