Качествено земеделие с качествени плугове.

Земеделието в днешно време е един сериозен отрасъл, на който разчита целия свят и който може да носи изключително добри доходи. Тайната на качественото и ефективно земеделие се крие в експертността на производителите, културите и почвата и в голяма степен на качествената земеделска техника, която се използва. Сред най-важния елемент са плуговете, които се използват, защото именно чрез тях се подготвя почвата за сеитба.

Âèäîâå ïëóãîâå MASS

Плуговете са предшествани от известното рало. Разликите не са малко, но в историята именно ралото е символ на обработката на земята. Чисто технически ралото се различава значително от повечето плугове, макар основната идея и служба да идва именно от него. Модерните плугове могат да бъдат специализирани дори за конкретни стопанства. Лозарските плугове съществено се различават от конвенционалните, навесните или олекотените плугове.

Значение за това каква техника се подбира за обработка на земята зависи както от вида на самата почва – чернозем, глинеста, смолници и други и самите култури, които се отглеждат. Експертите агрономи подбират както подходящите култури, така и техниката и препаратите, с които да се обработва и съответно да се повиши реколтния добив. Именно тук е важно да се подбере добър трактор като основно средство за предобработка и обработка и добър плуг или плугове, според това какво се отглежда.

Модерните плугове са много различни. Има навесни, конвенционални, както и комбинирани. Има плугове, които позволяват по-дълбока оран и по-добро разбиване и обръщане на растителните остатъци, които от своя страна облагородяват почвата и подобряват добива по естествен път. Сред основните разлики между навесните и конвенционалните плугове, да речем, е това, че навесните са възприети като по-високо технологични, заради необходимостта от по-малко маневри на трактора при оран. Докато конвенционалните плугове изискват първо повече маневри и второ доста сериозно шофьорско майсторство, тъй като се налага тракторът да оре доста наклонен в обратна посока, навесните спестяват много от изброеното. Те позволяват еднаква оран в двете посоки, тъй като разполагат с два комплекта плужни тела, които се обръщат чрез хидравличен механизъм.

За 100% качество земеделие са необходими качествени плугове, които може да откриете на Mass.bg, където ще намерите богат асортимент от различни видове модели, всеки с различно приложение и брой тела.

Related posts