Ролята на продълбочителите в почвената обработка вижте тук

Множеството технически процеси и обработки, които се изпълняват като операции при отглеждането на земеделските култури са свързани в голяма степен с използването на техника и инвентар, които да бъдат достатъчно ефективни. Продълбочаването е агротехническо мероприятие, което е непосредствено свързано с водното съдържание в почвата. Целта е използването на този инвентар е именно да създаде такава структура, че тя да задържа водата от валежите и напояването и да не позволява тяхното изпаряване. Както при останалите модели механизирана техника и инвентар и тук има голямо разнообразие от модели и марки, от които стопаните да избират най-подходящата за тяхното стопанство. Както винаги споделяме в нашите агро публикации определящ в случая е вида на културата. Видовете продълбочител вижте тук, в сайта на Агропът2011.48725408890-1742

Състоянието и структурата на почвения слой са важни за това каква ще бъде реколтата. Затова мероприятията, които се извършват на определен период от време са задължителни. С продълбочаването се постига разрохкване на почвата до по-голяма дълбочина отколкото при разораването. Другата основна разлика е и в това, че не се получава обръщане на слоя, а единствено се раздробява обработвания слоя. Ето поради това не се губи така ценната влага, а се създава предпоставка да нейното по-дълго запазване във вътрешността на почвата. Така се създава благоприятна среда за бъдещите посеви, които имат нужда да черпят соли и минерали именно чрез кореновата си система.

Agropat2011.com предлагат и голямо разнообразие на Японски Трактори Кубота, Pasquali, Steyr…

Продълбочителите стигат на дълбочина до 80 см в земния пласт. Това дава възможност на кислород и влага да проникнат доста надълбоко и именно с този метод на обработка се постига висока ефективност и подобряване на почвения състав. Не малко селскостопански производители залагат на традиционните методи на обработката. Да, действително дълбоката оран, дискуването, както и култивирането имат своите предимства, но имайте предвид, че ако единствено извършвате тези обработки се стига до един единствен слой, който реално се обработва. Това на практика е предпоставка под този пласт да се отдели друг твърд, който да предизвиква ерозия и загуба на плодородието на почвата. Именно поради това се препоръчва употребата на продълбочители, които достигат до по-голяма дълбочина и позволяват увеличаване на пропускливостта на вода и въздух в почвения състав. Кореновата система на растенията се развиват много по-благоприятно в такава почва. Не се образуват наводнявания на площите  и дори при наднормени валежи се постига една добра усвоеност.

Изключителните предимства на техника като продълбочителите се използва от много европейски фермери, чиято главна цел е не просто да получат качествени добиви, но и държат на тяхното качество. С правилната грижа за почвата се постигат наистина ефективни резултати.

Related posts