Няколко важни съвета, които са Ви нужни при продажбата на земеделска земя

земеделска земя

През последните години покупко-продажбата на земеделски земи е в своя пик.оказа се ,че много наследници на земеделски имоти нямат интерес да ги стопанисват, тъй като нивите се намират в землища, които са доста далеч от мястото, където те живеят. На практика за да обработваш земята се нуждаеш от техника, ресурси  и работна ръка. Но ако става въпрос за десетина или двадесет декара то наистина неси струва да се ангажираш и да инвестираш. Тези земеделски земи обикновено получаваме като наследство от нашите предци и е въпрос на преценка дали да ги задържим и отдаваме под наем или пък да ги продадем като парите използваме за нещо по рентабилно и носещо ни повече доходи.

С тези въпроси се сблъскват не малко българи и настина се оказва, че най-доброто решение е да извършат продажба на земеделска земя. Но за да се стигне до сключването на окончателен договор за продажба има доста стъпки, които трябва да предвидите. На първо място да намерите купувач. Това не е проблем, тъй като има много земеделски кооперации, които изкупуват земи и така увеличават обработваемите си площи. Друг тип купувачи са големите инвеститорски фирми, които изкупуват в добри землища имоти, които отдават под наем или сами извършват земеделска дейност. Така че проблема с купувача много лесно ще бъде разрешен и със сигурност ако парцелите, които продавате са с добри характеристики ще получите и добра цена за тях.продажба н аземя

Следва обаче по-сложната част – набирането на документите за извършването на продажбата. За да се извърши сделка на първо място трябва да докажете вашата собственост. Тук вариантите са няколко. Ако земеделската земя е наследствена то определено ще има и други собственици на имот. За целта ще са ви нужни удостоверение за наследници, в което са изброени останалите съсобственици. Тук следва да издирите всички ваши роднини и да съгласувате с тях продажбата. Дори един, който е против може да провали сделката. Решение има и то е или да продадете идеални части(но тук цената може да падне наполовина), или да извършите делба и всеки собственик да си получи своята част. След като вече си имате договор за доброволна делба можете да пристъпите към продажбата. Ако сте едноличен собственик е възможно документа, с който да продадете да бъде и решение на Поземлената комисия. Ако пък сте придобили имота преди време с нотариален акт ,то със същия можете и да я продадете. Останалите два документа, които ще ви трябват за продажбата са скица на имота и данъчна оценка.

Това са основните документи, които трябва да подготвите ако имате реален купувач на вашия земеделски имот.

Related posts