Защо община Асеновград възлага обществени поръчки за обзавеждане на административните си офиси и канцеларии?

Страната ни стимулира родното производство като една от основните мерки е именно чрез програми и проекти, които насърчават социално уязвими групи да работят в секторите строителство, мебелно производство и други. Като една от най – уязвимите откъм безработица общини Асеновград също се включи в инициативата за създаване на нови работни места чрез оперативните програми за развитие на човешките ресурси. Идеята е да се предостави работа на хора, които са трайно безработни и по този начин да се извършат дълго отлагани ремонти на територията на общината като такива на тротоари, пътища, площадки, зелени площи и други.стелажи

Наред с новите проекти и създаването на предприятие, което ще назначава хора, които са трайно безработни и на възраст над 54 г. възраст община Асеновград обяви и обществена поръчка за обновяване на обзавеждането на новоизграждащите се канцеларии. В арсенала от мебил са включени стелажи, секция, конвектори за отопление, бюра, столове и други. В приятната обстановка ще бъде провеждан работния процес и така хората в неравностойно положение и без образователен ценз наистина ще имат възможността да се почувстват пълноценни и полезни. Освен мебели за новото предприятие, което ще бъде открито по оперативна програма за Развитие на човешките ресурси и администрацията на община Асеновград също ще се възползва от ново обзавеждане. Отново тук ще има нови и практични секции и стелажи, на които да се съхраняват документи и папки, посетителски столове за клиентите, както и удобни работни такива за служителите. Идеята и целта на тази поръчка за доставка и монтаж на нови мебели е да се подобри интериора и да се създаде една приятна работна среда, която да стимулира служителите да извършват своята работа ефективно. Най- големия проблем със съхранението на архивните документи се оказва именно липсата на секции с много шкафове и поради това те присъстват като основни мебели. Заявената сума по проектите не малко и би била достатъчна за едно функционално и съвременно обзавеждане на административните офиси и канцеларии.

Related posts