Що е то потребителски заем?

потребителски заеми

Не е много правилно към кредитите да се подхожда с неприязън и лошо отношение. Действително би било приоритетно за всеки човек да не се нуждае от заеми, които да ползва, но в крайна сметка никой не е застрахован от това да попадне в ситуация, в която спешната финансова подкрепа да се превърне в явен спасителен пояс. Най-често българските кредитополучатели се спират на потребителските заеми като продукт, който би могъл да се използва за всякакви нужди – здраве, ремонти, инвестиции и дори битови проблеми. Именно поради това не е редно да се подценяват предимствата на потребителските кредити, тъй като при една правилна организация и подходяща информираност от страна на клиента може да се окаже благоприятно неговото използване. Именно поради това днес решихме да ви запознаем с едни от невероятните възможности, които дава един потребителски заем без това по никакъв начин да не пречи на вашите елементарни ежедневни битови действия.

Всъщност ако се разровите из Интернет пространството ще установите, че действително има невероятно много статии на тема преимущества и недостатъци на потребителските кредити. въпрос обаче на индивидуален избор е да намерите златната среда за размер, период на ползване и погасителен план за заема, който като потребител желаете да получите.

кредити потребителски

Какво всъщност представлява потребителския заем?

Самата терминология ни води към неговите характеристики и по-точно факта, че това е финансов продукт, който би могъл да се ползва за всякакъв тип потребителски нужди. Както вече споменахме такива могат да бъдат за погасяване на плащания за здраве, обучение, ремонти, покупка на техника или друго движимо имущество, инвестиции и много други. Или с две думи с потребителски заем можете да покриете всякакви парични липси с цел да удовлетворите своите индивидуални потребности.

Видове потребителски заеми.

Интересно е, че именно от потребността, която е възникнала всеки един потребител има шанса да се справи с паричните дупки и да ги запълни подобаващо само с правилния избор на такъв модел кредит. А потребителските заеми се делят главно на две направления – бързи потребителски заеми и такива, които се предлагат от банкови институции. Явно изразено е предпочитанието на клиентите към бързите кредити, тъй като тук не само, че обслужването е буквално до няколко минути, а освен това има и облекчени режими, при които не се изискват поне десетина документа, които да обезпечат задължението и да докажат платежоспособността за покриването на вноските по кредита.

Предимства на бързите потребителски кредити пред тези, които се отпускат от банки.

Малко от хората знаят, че що се касае до разлики между тези продукти има такива, които могат да бъдат определено решаващи за да се удовлетворят личните желания на кандидатите. Например изненада за повечето потребители е факта, че при бързото кредитиране минималната сума, за която можете да кандидатствате е 50 лева, а банките няма да ви обърнат никакво внимание, ако сумата, от която се нуждаете е по-малко от 500 лева. Сами виждате каква огромна разлика има между едната и другата финансова институция и преценката оставяме на самите вас за да решите на кой да се доверите и къде да кандидатствате за потребителски заем. Друга съществена разлика между двата модела на финансиране е това, че банките държат на по-дългосрочни заеми, което означава повече лихви и ангажименти за вас. При бързите потребителски кредити идеята е максимално експедитивно да се върне задължението, което го прави един ефективен и нисколихвен краткосрочен продукт. Това са наистина достатъчно добри мотиви, които провокират клиентите да заменят банковите кредити с такива от фирмите, даващи бързи заеми при различни условия и гъвкави параметри, изцяло избираеми от самите клиенти, съобразно техните нужди от парични средства.

Потребителски кредит без обезпечение.

Беше странно преди години потребителите да осъзнаят, че няма скрит подтекст от страна на общите условия при фирмите за бързи кредити. Днес обаче това е в основата на поставените критерии от търсещите парична подкрепа. Гаранти, обезпечение с движимо или недвижимо имущество, трудов договор и още други варианти за кредит в порядъка на 3 до 5 хиляди лева се оказва неоправдано. Затова за да улеснят и облекчат условията за получаване на потребителски заеми от небанковите финансови институции действително предоставят един добър модел, който се оказва добре работещ при хора, на които буквално не им се занимава с допълнително набиране на документи.

Related posts