Защо е важно изгаждането на канализация да бъде професионално?

канализация

Канализацията е особено важна за създаването на оптимални удобства в една къща. Предвид това изграждането ѝ се базира на определени правила. Кои са ключовите етапи при изграждане на канализация и защо е необходимо да поверите процеса на експерти ще споделим в днешната тема. Тъй като това е инсталация, която непрекъснато се натоварва от домакинството е повече от необходимо да се вземат предвид редица обстоятелства, които се свързани с нейното качество. Начина на конструирането на канализацията е решаващо за нейното функциониране и създаване на възможно най-малко грижи.

Мога ли сам да изградя канализация на къща?

Сигурно ви е минавало през ума да потърсите помощ от приятели и да и да предприемете действия, които са свързани с изкопи и полагане на тръби за канализацията. Изглежда лесно и просто, но далеч нещата не са толкова елементарни. Всъщност именно такива имоти, които са с аматьорски и не базирани на основни правила канализационни системи създават в последствие доста неволи и проблеми на стопаните на имота.

Целия процес следва да бъде детайлно планиран и да ви гарантира наистина отлична ефективност независимо от интензитета на натовареност. Причините да наемете опитни водопроводчици, които са запознати с етапите на изграждане са няколко. На-вече те се отнасят до:

 • Подобряване условията за живот;
 • Намаляване до минимум на риска от възникване на зарази и епидемии както и замърсяване на почвата;
 • Осигуряване на правилен наклон за отичане на каналните води;
 • Елиминиране на миризми;
 • Гаранции за дълголетно и безпроблемно използване на системата.

Ако трябва да споделим кои са основните етапи, които са пряко свързани с качественото изграждане на канализационна система то това са:

 • Изготвяне на проект;
 • Наемане на професионален екип;
 • Използване на висококачествена техника и материали;
 • Спазване точно на предписанията в проекта;
 • Издаване на гаранционни срокове.

Имайте предвид, че не само електрическите и газови инсталации изискват наличието на проект и одобрена документация. Същото се отнася и до канализацията, която е не по-малко важна т всяка друга инфраструктурна връзка.

Какво включва проекта и как се изпълнява?

ВиК

В наши дни използването на професионални проектантски услуги е свързано с това да се изпълнят коректно и точно всички предписания, които имат отношение към:

 • Елиминиране на грешките при изграждане на канализация;
 • Извършване на правилни хидравлични изчисления;
 • Създаване на контакт между водопровода и канализацията ;
 • Организиране на вентилацията;
 • Спазване на диаметъра на тръбите, с които следва да се изгради канализацията;
 • Необходимост от прилагане на изрични предписания за ъгъл в случаите, когато е необходима смяна на посоката и други.

Специфична е канализационната система и именно предвид това, че моделирането ѝ касае редица правила и изисквания то е повече от очевидно, че следва да се приложат адекватни действия, които да подсигурят безопасната експлоатация и ефективност при използване.

Наемането на обучен екип, разполагащ с нужната техника, машини, механизация и познания е гаранция за постигането на оптимална ефективност, сигурност и потенциал системата да ви служи дълги години безпроблемно.

Кои са категориите канализационни системи?

Познати са три типа категории канализационни инсталации. Това са:

 • Вътрешна. Тя включва мрежата, която се изгражда в самия обект. Включва кухня, баня, санитарен възел, мокро помещение и други, в които се използва вода;
 • Външна. Тук се имат предвид всички онези тръби, които са извън имота. Те са връзката между вътрешната система и централната канализация, септична яма или пречиствателна станция на имота;
 • Пречиствателна станция, септична яма. Зависи на кой вариант сте се спрели за отвеждането и съхранението на отпадните води.

Според спецификата на имота и това на каква натовареност е подложен имайте предвид, че е важно да се вземат под внимание редица фактори, които имат отношение към това да се подсигурят по-добри условия за живот в един имот. Затова е решаващо канализацията да е професионално изградена.

Related posts