Какво представляват транспортните застраховки

въздушен транспорт

Транспортните застраховки осигуряват защита на всякакви видове товари, предмети, стоки, вещи и други обекти, които се превозват от физическо или юридическо лице по договор. Договорът може да бъде за износ, внос, вътрешен превоз или реекспорт. 

Видове транспортни застраховки

Разделени на няколко вида, това улеснява както вас, така и застрахователите:

  • “Карго” – на товари за времето на техния превоз. Тя защитава собствениците на транспортираните предмети от рисковете, които е възможно да настъпят. Прилага се при всякакъв транспорт. Основните и покрития са съгласувани с всички Институтски карго клаузи, които се предлагат международно. Тя включва рискове от минималното застрахователно покритие до изрично посочени такива. Освен тях, застраховката за товари по време на превоза им, служи при кражба, повреди на различни товари – например счупване, недоставяне по време на стачки или война и други;
  • “Отговорност на превозвача” – при нея, превозвачът поема отговорността при настъпили повреди или при загуба или унищожаване на превозваните товари. Без значение е дали използва лично или наето от други лица превозно средство. Служи както при повреди за вътрешни, така и за международни превози. Най-честия транспорт е с автомобил. Размерите на обезщетение са различни, в зависимост от закона, който действа в случая;
  • “Отговорност на спедитора” –  покрива загуби при нанесени щети по вина на спедитора по време на транспортирането или при неизпълнение на задълженията, които договора включва. Покритието е както за физически, така и за непреки повреди и загуби. То включва още загуби от погрешни спедиция и предаване и  ситуации, довели до неизпълнение на договорните задължения на спедитора.

Не забравяйте, че всички тези рискове се поемат от спедиторите само ако повредите съответстват на някоя от приложимите международни конвенции или на националното законодателство.

Защо да си я направим

Повечето хора свързват сключването на застрахователен договор с излишни средства, които не иска да инвестира. Всеки се придържа към задължителните застраховки и не толкова към останалите, на които всъщност е изключително важно да се обръща внимание. Никой от нас не е застрахован от инциденти и неприятности, както свързани със самите нас, така и с нашето предметно имущество и неговото транспортиране. Транспортната застраховка ни дава спокойствие и сигурност. В случай, че има някакъв проблем и товарът не бъде доставен, то поне ще ви бъде предоставено обезщетение.

Полезни съвети от I&G Brokers

Със сигурност няма да съжалявате ако предприемете тази крачка. По-добре е да не ви се налага да стигате до обезщетенията, но е добре да имате тази сигурност. Ако нямате време да ходите при застраховател, а искате да си направите какъвто и да било вид застраховка, I&G Brokers ви предлагат услугата онлайн. Така всичко е бързо, лесно и удобно. Погрижете се за себе си и вашето имущество, защото освен вас, няма кой друг на го направи.

Related posts