Пелетните камини успешно заемат мястото на печките на твръдо гориво

камина

Живия огън създава безпрецедентна романтична и уютна обстановка. Видовете камини, които се предлагат на пазара и могат да ви гарантират такъв тип отопление са многобройни. За да сте сигурни, че ще инвестирате в разумен и правилен избор ви съветваме да подходите отговорно и разумно и да инвестирате спрямо личната си нагласа и мотивация. В днешната публикация ще ви запознаем с камина на пелети, тъй като  този тип уреди през последните няколко години очевидно се радват на огромен интерес от страна на клиентите. Основните аргументи, които фиксират клиентите спрямо подбора точно на такъв тип гориво и уред са напълно обосновани и ще ги споделим с вас.

Икономии, висока ефективност и екологичност

По три основни показатели камините на пелети успяват да си спечелят не малко фенове. На практика се оказва, че действително основната им задача е не само да осигурят повишаването на температурите до конкретна стойност. Критериите, които домакинствата визират се отнасят най-вече до:

 • Явни икономии в разхода на гориво;
 • Намаляване на нивата на вредните емисии, които се освобождават в атмосферата;
 • Автоматизиране на зареждането и почистването на уреда;
 • Интегриране и синхронизиране с работата на телата за топлоотдаване;
 • Повече чистота и уют.

Използването на камина на пелети показва, че домакинствата успяват да намалят разходите за отопление между 30 и 40 %. Самото гориво е невероятно калорично и топлинната мощност, която отдава е способна да отопли не една стая, а целия дом. Освен това пелетите са възобновяем енергиен източник, който се изработва от отпадъчни суровини. Самия принцип на изработка е иновативен и напълно щадящ околната среда. Затова се определят и като екологичен ресурс, който не отделя прекалено много див, а остатъчната пепел е в незначителни количества.

За повече уют и топлина

пелетна камина

Ефективността, която гарантират пелетните камини е сред принципите, които мотивират все повече потребители да подменят старата печка с водна риза на твърдо гориво. Не само, че пелетите са много добър източник на енергия, но са в пъти по-рентабилни като гориво, лесни са за съхранение, а освен това са изключително леки.

Забравете за цепенето на дърва, за паленето на печката и опушването на целия дом. С пелетните камини оптимално улеснявате процеса на създаване на благоприятен микроклимат, който ще осигури романтична обстановка и стабилно подържана температура.

За уют, удобство и комфорт през зимните месеци помислете за подмяна на основния отоплителен уред с камина на пелети, която ще ви изненада със своите възможности и потенциал. Намалете разходите и оптимизирайте разхода на гориво, доверете се на уред с доказан екологичен и икономичен режим на работа.

На какво да наблегнете при избор

До тук изложените данни наистина ни показват, че има съществен смисъл от вземане на такова решение. Характерно за камините на пелети е това, че те се делят на три основни типа:

 • За автономна работа в едно помещение

Подходящи са за малък имот;

 • С въздуховоди

Разпространяват топлия въздух посредством предварително изградена инсталация;

 • С водна риза

Най-масово използвани, тъй като лесно се интегрират и работят с вече съществуваща система за парно отопление.

Избирайки някои от моделите вече сте готови д инвестирате в уреда, който може да ви гарантира топлина и уют, независимо от суровия климат навън. Други съществени моменти, на които е необходимо да наблегнете при избор са:

 • Мощност на уреда;
 • Бюджет, в който да се вместите;
 • Марка и модел на камината;
 • Вид на пелетите, с които уреда работи най-икономично и ефективно;
 • Удобства и функции като например възможност за подгряване на топла вода;
 • Начин на монтаж;
 • Необходимост от ежегодна профилактика и т.нат.

Съвета на професионалистите, които търгуват с камини и уреди на пелети е да бъдат направени правилни изчисления, които биха били гарант за икономия и висока ефективност при експлоатация.

Related posts