Как да наемете добри счетоводители?

счетоводител

Всеки съвременен бизнес има нужда от помощта на добри счетоводители. Не е въпрос само до водене на финансовата отчетност на даден вид дейност. Всъщност необходимостта от използването на такива услуги има за цел да ви спести доста административни ангажименти и неволи, които на практика касаят предоставянето на информация в НАП и НОИ относно естеството  на работа на фирмата ви. Данъчната политика у нас изисква всеки предприемач, извършващ стопанска, производствена или търговска дейност да отговаря на съответните правила, които удостоверяват законосъобразността на бизнеса. Именно за да бъдат спазени тези изисквания е добре да разчитате на добри счетоводители, които са достатъчно опитни и имат съответните професионални умения и познания.

Външна услуга или наемане на счетоводител на трудов договор?

Основния въпрос, пред който се изправят предприемачите е дали да наемат на трудов договор икономически грамотен и притежаващ нужното образование служител или да се възползват от услугите на външна фирма. Доста важно е да обмислите внимателно в детайли този казус, тъй като от това реално могат да зависят вашите потенциални, бъдещи печалби.

Има както предимства така и недостатъци наемането на служител на трудов договор. Разбира се би било хубаво да имате под ръка специалист, който ежедневно да ви дава насоки по отношение на работата и да следи финансите на предприятието ви. Заслужава си да наемете на трудов договор счетоводител в случай, че се касае за мащабен бизнес, при който има доста голяма интензивност на документооборота и непрекъснато се налага да се извършват различни финансови и счетоводни операции.

Но не така стоят нещата при фирми от категорията млък и среден бизнес. Ако имате двама до 10 служители и оборота на е чак толкова голям то се изключва необходимостта от наемане на още едно лице, което на практика би било нерентабилно. Доста по-евтино ще ви струва месечната тарифа при използване на външни счетоводни услуги. Реално това би ви спестило:

 • Излишни разходи за заплата и осигуровки;
 • Разполагате с професионална и компетентна помощ по всички финансови въпроси, отнасящи се до дейността ви;
 • Можете да бъдете сигурни, че всички документи и декларации към НАП и НОИ ще бъдат подавани в срок;
 • Разполагате с пълен набор от счетоводни услуги, които са важни за ефективната работа на компанията ви.

Накратко в зависимост от това какъв е мащаба на вашата дейност можете да разчитате на такива счетоводни услуги, които да задоволят потребностите ви от ефективна финансова отчетност на фирмата ви.

Начин на избор на счетоводна къща

Професионалното, коректно и спазване на принципите за конфиденциалност отношение е повече от приоритетно при наемането на счетоводна фирма. Външните услуги са все по-популярни, тъй като се касае за такива идеи и решения, които могат значително да подпомогнат дейността ви що се отнася до осигуряване на качествена финансова отчетност.

Изборът на дори счетоводители следва да бъде съпроводено с всички критерии и изисквания за:

 • Опит;
 • Утвърденост и добър рейтинг;
 • Професионално отношение;
 • Спазване на принципите за конфиденциалност;
 • Подобряване на финансите на предприятието и оптимизиране на разходите за постигане на добри печалби;
 • Спазване на законовата рамка на НАП и НОИ за да бъде фирмата изрядна;
 • Предоставяне на финансови съвети, които целят развитие на бизнеса ви.

Може би е трудно като предприемач да вземете окончателно решение относно това на коя счетоводна фирма да се доверите. Перспективите, които стоят пред вас са много, тъй като бранша е конкурентен и наистина има изобилие от услуги, които предлагат счетоводно, финансово и правно обслужване.

Съвета, който можем дави дадем се отнася най-вече до това да заложите на такава услуга, която не е най-евтина като месечна тарифа, а би ви гарантирала пълен набор от услуги, които са полезни за естеството на вашата дейност.

Видове счетоводни услуги

счетоводство

Самото тарифиране на външната услуга се отнася до пакета от услуги, които ще използвате. Разбира се това зависи до голяма степен от капацитета и размера на документооборота на фирмата ви както и броя служители, които са назначени на граждански или трудов договор.

Видовете услуги, от които можете да се възползвате при наемането на външна финансова фирма са:

 • Текущо счетоводно обслужване;
 • ТРЗ и личен състав;
 • Годишно данъчно отчитане;
 • Регистрация по ДДС;
 • Регистрация на фирма или други дейности, касаещи настъпили промени и обстоятелства;
 • Закриване на фирма;
 • Правна консултация;
 • Деклариране на придобит имот;
 • Регистрация на търговска марка;
 • Счетоводство при лица със свободни професии и други.

Опита и професионалната компетентност гарантират наемането на добри счетоводители, които са от съществена необходимост за развитието на вашата фирма. Приоритетно при този тип външни услуги е, че не се обременявате с излишни разходи и можете да разчитате на приемлива тарифа, която е напълно съобразена с естеството на дейността ви.

Потенциал от широк спектър от услуги представят от Кей Енд Джи Файнанс ООД Финансово-правна кантора. За да елиминирате риска от некачествено обслужване и неспазване на законови срокове за подаване на декларации и финансови отчети към държавните институции заложете на фирма с опит и утвърден рейтинг.

Related posts